FAQ pre Pomocníkov

Koľko stojí stať sa pomocníkom?

Byť pomocníkom a ponúkať svoje služby na Klepete je bezplatné. Vy ako pomocníci si určujete svoje vlastné ceny. V prípade, že vykonáte prácu, Klepeto si účtuje 12 percent z celkovej ceny objednávky, čo je automaticky odrátané pri prevode peňazí na tvoj virtuálny účet.

Viem si vybrať, akú prácu budem robiť?

Samozrejme. Môžeš si vybrať, aké z činností chceš vykonávať, presne podľa svojich zručností a preferencií. Môže to by napríklad len nákup/dovoz/odvoz. Pred každou objednávkou sa musíš s objednávateľom dohodnúť a máš právo objednávku ešte pred rezerváciou odmietnuť.

Chcem robiť pomocníka, ale nemám na to nástroje. Čo mám robiť?

To nie je problém. Nie všetky služby, ktoré môžeš cez Klepeto poskytovať si vyžadujú vlastné nástroje. V profile si nezaškrtneš že máš nástoje na prácu a zadávateľ ti ich pripraví ak ich budeš pri tvojej práci potrebovať. Napr. keď budeš mať ísť žehliť, zadávateľ ti pripraví žehliacu dosku a žehličku. Je nutné si to so zadávateľom presne ujasniť cez náš čet. 

Môžem akceptovať priame platby od majiteľa zvierat?

Všetky platby musia byť prevedené cez platformu Klepeto. Používaním našej stránky súhlasíš, že všetky transakcie so zadávateĺmi prác budú prevádzané cez Klepeto. Porušenie tohoto pravidla vedie k okamžitému zablokovaniu tvojho konta. Viac sa dozvieš v našich obchodných podmienkach.

Čo sa stane, keď zadávateľ zruší rezerváciu?

Život prináša rôzne situácie, teda sa samozrejme môže stať, že zadávateľ práce zruší rezerváciu. V takomto prípade sa postupuje podľa nasledujúcich podmienok.
Ak zadávateľ práce zruší objednávku viac ako 2 dni pred dohodnutým začiatkom práce, pomocník akceptuje zrušenie bez poplatku. V prípade, že zadávateľ zruší rezerváciu menej ako 2 dni pred začiatkom práce, pomocník aj tak obdrží 50 percent dohodnutej ceny. (Príklad: tri dni pred znamená že rezerváciu na piatok zruši najneskôr v stredu)

Potrebujem zrušiť rezerváciu, nemôžem pomáhať. Čo mám robiť?

Zrušenie rezervácie je veľmi citlivá záležitosť.  Zadávateľ sa spolieha na pomoc, ktorú ste si dohodli a môže mu to spôsobiť komplikácie. Spoľahlivosť služby sa znižuje, tak isto sa znižuje tvoj kredit a reputácia. Môže, ale, samozrejme, nastať situácia, kedy musíš rezerváciu zrušiť. Pokiaľ to vieš, nečakaj na poslednú chvíľu, urob tak čo možno najskôr, aby sa zadáveteľ práce vedel zariadiť a nájsť si niekoho iného. Pokiaľ sa bude rušenie opakovať, môže to mať za následok blokáciu tvojho profilu. Preto veľmi dôsledne zvažuj časy v kalendári, kedy si k dispozícii. Hľadáme zodpovedných uvedomelých ľudí a chceme poskytovať prvotriednu službu.

Ako prebieha proces platieb? Kedy dostanem zaplatené?

Proces platieb funguje úplne automaticky. Po zadaní rezervácie a tvojím schválením sa suma automaticky odpočíta z účtu zadáveteľa práce a je okamžite viditeľná vo virtuálnom účte pomocníka, no zatiaľ s ňou nevie nakladať. Po ukončení práce sa peniaze skutočne presunú na virtuálny účet pomocníka, teda suma za prácu mínus 12 percent za služby poskytované Klepetom. Následne si ich pomocník vie poslať na svoj reálny účet v banke. Peniaze ti budú prevedené najneskôr do 5 pracovných dní od tvojej požiadavky, obvykle ešte v ten istý pracovný deň.

Čo mám robiť, ak sa počas práce niečo stane?

Stať sa môže všeličo... V takýchto situáciách je dôležité zachovať si chladnú hlavu a urýchlene vyhľadať lekársku pomoc. Ak sa jedná o majetkové škody odporúčame si s majiteľom dohodnúť podmienky za akých bude práca prevádzaná a podmienky dodržať aby sa škodám predišlo.  V prípade akýchkoľvek pochybností nás kontaktujte.