Reklamačný poriadok Klepeto

Načo sa vzťahuje reklamačný poriadok? 

 

Reklamačný poriadok sa vzťahuje iba na prípad neuskutočnenia práce/služby.

 

Neuskutočnená práca/služba  je len tá služba alebo práca, ktorú zadávateľ práce ponúkol pomocníkovi,  pomocník ju potvrdil resp. prial s presne určením termínom a za vopred dohodnutú cenu. 

 

V prípade ak sa preukáže že služba objednaná zadávateľom práce u pomocníka nebola vykonaná, má zadáveteľ práce nárok na vrátenie celej vopred dohodnutej odmeny/ceny, ktorú poskytol pri objednaní služby ak to do 3 dní zadávateľ práce oznámi platforme Klepeto.sk. 

 

Ako postupovať pri reklamácii služby ktorá sa neuskutočnila:

 

Do 3 dní od ukončenia služby, ktorá nebola vykonaná, je nutné aby zadávateľ práce ktorý si túto službu objednal, poslal email na infoklepeto@gmail.com alebo na mail klepeto@klepeto.sk

 

Do emailu uvedie:

 

Predmet: neuskutočnená práca/objednávka

 

Číslo objednávky: (nájdete ho v časti TVOJ PROFIL =) objednávky, po kliku na detail)

 

Vaše prihlasovacie meno ako zadávateľa a meno pomocníka ktorý objednávku prial

 

Stručný popis objednávky

 

 

Platfroma Klepeto.sk sa bude snažiť vyriešiť tvoj problém čo najskôr. :)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Načo sa reklamačný poriadok nevzťahuje? 

 

Služby sa poskytujú v aktuálnom a dostupnom stave. Spoločnosť Klepeto odmieta akékoľvek výslovne a odvodnené či zákone vyhlásenia a záruky ktoré nie sú výslovne uvedené v obchodných podmienkach.