FAQ pre Pet Sitterov

Koľko stojí stať sa pet sitterom?

Byť pet sitterom a ponúkať svoje služby na Klepete je bezplatné. Vy ako pet sitteri si určujete svoje vlastné ceny. V prípade, že vykonáte sitting, Klepeto si účtuje 20 percent z celkovej ceny objednávky, čo je automaticky odrátané pri prevode peňazí na tvoj virtuálny účet.

Viem si vybrať, aké zviera budem opatrovať?

Samozrejme. Môžeš si vybrať, aké zvieratá budeš opatrovať a aké nie. Môžu to by napríklad len mačky alebo len veľké psy. Pred každou registráciou sa musíš s majiteľom zvieraťa dohodnúť a máš právo objednávku ešte pred rezerváciou odmietnuť.

Chcem robiť petsitting, ale nemám na to priestory. Čo mám robiť?

To nie je problém. Nie všetky služby, ktoré môžeš cez Klepeto poskytovať si vyžadujú vlastný priestor. V profile si zaškrtni len venčenie, návštevy a house sitting. Tieto služby sa vykonávajú vonku, alebo doma u majiteľa zvieraťa.

Môžem akceptovať priame platby od majiteľa zvierat?

Všetky platby musia byť prevedené cez platformu Klepeto. Používaním našej stránky súhlasíš, že všetky transakcie s majiteľmi zvierat budú prevádzané cez Klepeto. Porušenie tohoto pravidla vedie k okamžitému zablokovaniu tvojho konta. Viac sa dozvieš v našich obchodných podmienkach.

Čo sa stane, keď majiteľ zruší rezerváciu?

Život prináša rôzne situácie, teda sa samozrejme môže stať, že majiteľ zvieraťa zruší rezerváciu. V takomto prípade sa postupuje podľa nasledujúcich podmienok.
Ak majiteľ zvieraťa zruší objednávku viac ako 3 dni pred dohodnutým začiatkom sittingu, pet sitter akceptuje zrušenie bez poplatku. V prípade, že majiteľ zruší rezerváciu menej ako 3 dni pred začiatkom sittingu, pet sitter aj tak obdrží 50 percent dohodnutej ceny. (Príklad: tri dni pred znamená že rezerváciu na piatok zruši najneskôr v utorok)

Potrebujem zrušiť rezerváciu, nemôžem petsittovať. Čo mám robiť?

Zrušenie rezervácie je veľmi citlivá záležitosť.  Majiteľ zvieraťa sa spolieha na sitting, ktorý ste si dohodli a môže mu to spôsobiť komplikácie. Spoľahlivosť služby sa znižuje, tak isto sa znižuje tvoj kredit a reputácia. Môže, ale, samozrejme, nastať situácia, kedy musíš rezerváciu zrušiť. Pokiaľ to vieš, nečakaj na poslednú chvíľu, urob tak čo možno najskôr, aby sa majiteľ vedel zariadiť a nájsť si niekoho iného. Pokiaľ sa bude rušenie opakovať, môže to mať za následok blokáciu tvojho profilu. Preto veľmi dôsledne zvažuj časy v kalendári, kedy si k dispozícii. Hľadáme zodpovedných uvedomelých ľudí a chceme poskytovať prvotriednu službu.

Ako prebieha proces platieb? Kedy dostanem zaplatené?

Proces platieb funguje úplne automaticky. Po zadaní rezervácie a tvojím schválením sa suma automaticky odpočíta z účtu majiteľa zvieraťa a je okamžite viditeľná vo virtuálnom účte pet sittera, no zatiaľ s ňou nevie nakladať. Po ukončení sittingu sa peniaze skutočne presunú na virtuálny účet pet sittera, teda suma za pet sitting mínus 20 percent za služby poskytované Klepetom. Následne si ich petsitter vie poslať na svoj reálny účet v banke. Peniaze ti budú prevedené najneskôr do 5 pracovných dní od tvojej požiadavky, obvykle ešte v ten istý pracovný deň.

Aké informácie mám žiadať od majiteľa zvieraťa?

Pre tento účel použi náš formulár, ktporý ťa prevedie všetkými prípadnými otázkami (ako sú napríklad alergie zvieratka, z čoho má strach, čo ho naopak poteší, akým spôsobom s ním zaobchádzať a podobne).
 

Čo mám robiť, ak sa počas pet sittingu zvieratku niečo stane?

Stať sa môže všeličo... V takýchto situáciách je dôležité zachovať si chladnú hlavu a urýchlene vyhľadať lekársku pomoc. Je preto, veľmi dôležité už vopred sa informovať u majiteľa ohľadne telefónneho čísla a adresy veterinárneho lekára zvieraťa, ak takého má. Tiež odporúčame si s majiteľom zvieraťa dohodnúť podmienky za akých budú preplácané veterinárne úkony spojené s ošetrením a liečbou. V prípade akýchkoľvek pochybností nás kontaktujte.